Fysiotherapie haarlem

 

Fysiotherapie wordt al eeuwen toegepast en is een behandelmethode voor klachten aan uw spieren, banden, gewrichten en zenuwen, ofwel uw bewegingsapparaat. Bij uw eerste afspraak vormt onze fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Vervolgens stelt onze fysiotherapeut in overleg met u een behandelplan op. Dit behandelplan is maatwerk. Elk mens is anders, elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst ervan. Naast het behandelen van klachten besteden we ook veel aandacht aan het voorkomen van terugkeer van uw klachten. De fysiotherapeutische interventie kan bestaan uit hulp bij herstel, of revalidatie na een operatie of een blessure, adviseren, begeleiden, informeren, mobiliserende handelingen, coördinatieoefeningen, spierkrachttraining en/of het adviseren met betrekking tot hulpmiddelen of aanpassingen.

 

Een afspraak maken

Met ingang van 1 januari 2006 is de wetgeving op het gebied van verwijzingen veranderd: er kwam vrije toegankelijkheid voor de fysiotherapeut. U heeft sindsdien dus géén verwijzing van een arts meer nodig. Voor het maken van een afspraak voor een onderzoek of behandeling kunt u rechtstreeks contact opnemen met de praktijk in Haarlem. Wanneer de fysiotherapeut bij uw bezoek aan de praktijk het vermoeden heeft dat uw klachten ook op een andere manier onderzocht moeten worden, zal deze u adviseren een afspraak te maken met de huisarts.

 

De verdere gang van zaken

De behandeling kan in onze praktijk in Haarlem of, indien nodig, bij u thuis plaats vinden. Bij de eerste afspraak wordt een zo goed mogelijk beeld gevormd van uw klachten door het stellen van vragen en het doen van een onderzoek. Op basis van die bevindingen stellen we samen met u een behandelplan op. Als daartoe aanleiding is, neemt de behandelend fysiotherapeut contact op met uw huisarts of specialist. De verwijzend arts krijgt na uw eerste bezoek aan ons een brief met daarin onze eerste bevindingen. Na afloop van een serie behandelingen stuurt de fysiotherapeut aan de verwijzend arts een schriftelijk verslag van het behandelingsverloop en van de resultaten van de behandeling. Als de verwijzend arts een specialist is, krijgt de huisarts een kopie van de brief. De in onze praktijk werkzame fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister van het KNGF en voldoen aan de voorwaarden voor registratie die door deze beroepsvereniging zijn gesteld.

 

Specialisatie in onze praktijk in Haarlem

Marcel Bekema heeft als speciaal aandachtsgebied het behandelen van schouderklachten. Zijn kennis houdt hij up-to-date door het bezoeken van symposia en congressen. Zodoende wordt steeds behandeld volgens de meest actuele inzichten. Daarnaast is hij onze dry-needling specialist.

Ron Klaver is gespecialiseerd in het behandelen van knieklachten en in knierevalidatie. Hij is tot eind 2018 als fysiotherapeut verbonden geweest aan Ajax. Nog steeds is hij het aanspreekpunt voor diverse sportverenigingen.

 

Fysiotherapeutisch consult

Sinds 1 januari 2001 heeft de arts de mogelijkheid om een fysiotherapeutisch consult aan te vragen. Dit houdt in dat de patiënt voor een éénmalig onderzoek wordt verwezen naar een fysiotherapeut. De fysiotherapeut neemt een anamnese (vraaggesprek) af en onderzoekt de patiënt. De bevindingen worden in een schriftelijk verslag naar de arts teruggestuurd. Aan de hand van de bevindingen wordt bezien of behandeling gewenst is.

 

Het doel van de consultatie...

...is dat de (huis)arts de deskundigheid van de fysiotherapeut ten aanzien van het bewegend functioneren (beter) benut, om langs deze weg aanvullende informatie te verzamelen over de fysiotherapeutische behandelmogelijkheden. De arts kan hierdoor in geval van twijfel gerichter verwijzen en zijn beleid beter afstemmen op de gezondheidstoestand van de patiënt. Door het fysiotherapeutisch consult wordt de samenwerking tussen verwijzers en fysiotherapeuten verder verbeterd, evenals de doelmatigheid van de zorg aan de patiënt.

 

U bent van harte welkom voor een consult in onze praktijk in Haarlem aan de Zijlweg.

Voor een afspraak belt u:  023 - 531 42 10   of mail ons.