Manuele Therapie Haarlem

Binnen onze praktijk in Haarlem wordt gebruikt gemaakt van de Eggshell methode (E.S. ®), ook wel de methode Van der Bijl genoemd. Het doel van Manuele Therapie is om door middel van hele rustige, zachte technieken de optimale beweging van gewrichten te herstellen. Manuele Therapie kan geschikt zijn voor nagenoeg iedereen die te maken heeft met pijn en/of een beperking tijdens bewegen die niet vanzelf over gaat. Manuele Therapie is direct toegankelijk, dat betekent dat je geen verwijzing van je huisarts nodig hebt. 

Enkele kenmerken van de behandeling zijn:  

- De behandeltechnieken zijn zacht, worden in rustig tempo uitgevoerd en zijn doorgaans pijnloos. Er wordt niet 'gekraakt'

- Het hele lichaam wordt behandeld, dus niet alleen op de plek waar de klacht wordt ervaren. 

- De behandeling wordt afgestemd op je individuele bewegingspatroon en is gericht op de bewegingen die het lichaam gewend is om te maken.

- Meestal kan worden volstaan met 2-5 behandelingen.

 

Kijk hieronder voor een overzicht van klachten die goed kunnen worden behandeld met Manuele Therapie: 

Nekklachten

 • Hoofdpijn Whiplash(achtige) klachten
 • Nek die helemaal vast zit, niet meer over de schouder kunnen kijken
 • Nekpijn met uitstraling naar de armen
 • Nekhernia
 • Pijn van werken achter pc
 • Artrose
 • Dove of slapende handen

Schouderklachten

 • Niets meer kunnen pakken uit de bovenste keukenkastjes
 • Haren niet meer kunnen wassen of kunnen kammen
 • jas moeilijk aan kunnen krijgen
 • Pijn tijdens iets optillen
 • Slijmbeursontsteking
 • Pijn tijdens het muizen
 • Pijn van werken achter de pc
 • CANS klachten (voorheen bekend als RSI)
 • tennisarm

Rugklachten/ bekkenklachten

 • Al wat langer bestaande (soms onverklaarbare) rugklachten die steeds terugkomen
 • Hernia
 • ischias
 • SI klachten
 • Pijn bij bukken
 • Als je (het gevoel hebt dat je )scheef staat
 • Als je door de rug bent gegaan
 • Pijn bij omdraaien in bed
 • Pijn of moeite bij sokken aantrekken
 • Pijn bij zitten
 • Artrose
 • m. Bechterew

Overig

 • CANS (voorheen bekend als RSI).
 • Bepaalde vormen van duizeligheid (als de kamer draait), bijvoorbeeld BPPD
 • Problemen rug of heupen tijdens hardlopen.
 • polsklachten

 

Kosten en vergoedingen

Manuele Therapie E.S. is een relatief goedkope behandelvorm, omdat meestal met een gering aantal behandelingen (gemiddeld tussen de 2 en 5) kan worden volstaan. Een behandeling duurt 45-60 min. en kost € 98,-. Alleen bij je allereerste bezoek aan onze praktijk worden tevens inktakekosten à € 33,- in rekening gebracht. Het volledige bedrag dien je in eerste instantie aan de praktijk te voldoen. Vervolgens kun je de factuur bij je zorgverzekeraar indienen. 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding kan per zorgverzekeraar verschillen en is mede afhankelijk van de polis die je hebt afgesloten. Hoewel het reguliere zorg betreft, vindt de vergoeding plaats vanuit van de alternatieve geneeswijzen of de beweegzorg. Het valt niet onder het eigen risico. Kijk hier voor een volledig overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar. Aan dit overzicht kunnen echter geen rechten worden ontleend. 

Hoe ziet een behandeling eruit? 

tijdens de eerste afspraak vindt er een intake plaats in onze praktijk in Haarlem met aansluitend een functie (lichamelijk) onderzoek. Onderzoeksresultaten van bijvoorbeeld röntgenfoto's en MRI uitslagen worden hierbij betrokken. Met behulp van de verkregen gegevens kunnen de klachten goed in kaart worden gebracht. Vervolgens wordt een aantal testen gedaan om de voorkeursbewegingen te meten. Aan de hand hiervan wordt het individuele bewegingspatroon bepaald. Dit is belangrijk omdat de hele behandeling daarop wordt afgestemd. Direct aansluitend starten we met de behandeling. 

Tijdens een behandeling worden zoveel mogelijk gewrichten rustig, maar heel gericht bewogen. Het doel hiervan is om de optimale beweging van de gewrichten te herstellen, zodat het bewegen weer soepel gaat en de pijn verdwijnt. Dit zorgt niet alleen voor een direct en snel resultaat, maar ook voor een duurzaam resultaat. Na afloop van je eerste bezoek ontvang de huisarts een brief met daarin de bevindingen vanuit de intake en het functieonderzoek. 

Iedere vervolgbehandeling wordt gestart met een korte inventarisatie van de klachten (Hoe is het gegaan? Hoe gaat het nu?) en een functieonderzoek (Hoe gaat het nu met bewegen?). Als de behandelingen zijn afgerond, wordt er opnieuw een brief aan de huisarts verstuurd met daarin de resultaten en eventuele aanbevelingen. 

Uitgangspunten

Het lichaam is asymmetrisch van vorm en ieder mens is herkenbaar aan zijn bouw en heeft zijn eigen manier van bewegen. Zodoende heeft ook iedereen zijn eigen individuele bewegingspatroon. Bewegen vindt plaats in de gewrichten. Spieren zorgen wel voor de beweging, maar dat zegt niets over de uitvoering van de bewegingen. Dat is namelijk afhankelijk van de vorm van de gewrichten. 

De vorm en functie van een gewricht zijn aan elkaar gekoppeld en zullen elkaar ook beïnvloeden: mede door het bewegen wordt de vorm bepaald die onze gewrichten krijgen en door de ontstane vorm hebben we voorkeursbewegingen. Deze voorkeursbewegingen kunnen voor iedereen verschillen. Doet u de armen maar eens over elkaar. Doet u dit links over rechts of juist rechts over links? Vergelijk dit maar eens met anderen. Gegarandeerd dat je mensen tegenkomt die het andersom doen dan jij. 

Door verschillende oorzaken kan het bewegingspatroon verstoord raken. Wanneer deze verstoring groot of langdurig is, ontstaat er een zogeheten functiestoring. Dat wil zeggen dat een gewricht niet meer adequaat reageert op een gevraagde functie of beweging. Makkelijker gezegd: de gewrichten werken onderling niet meer goed samen. Deze functiestoring kan weer leiden tot pijn of een bewegingsbeperking. 

De Manuele Therapie richt zich op het verbeteren van de gewrichtsbewegingen, zodat de functiestoringen worden opgeheven en de klachten verdwijnen. Het lichaam beweegt dan weer in zijn eigen voorkeurspatroon. 

Tijdens het bewegen vormen spieren, banden, gewrichten en bijvoorbeeld zenuwen een eenheid en functioneren dan ook als zodanig. Dat is ook één van de redenen waarom er binnen de Manuele Therapie E.S. het hele lichaam wordt behandeld en niet alleen op de plek waar men de pijn ervaart. Een andere reden is dat de klachten vaak niet aan één locatie zijn te koppelen. Het kan namelijk zo zijn dat de oorzaak van de klacht zich op een andere plek bevindt als waar het zich uit. 

Kwaliteit

De Manueel Therapeuten die werken volgens de systematiek van Van der Bijl kunnen zich aansluiten bij de Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT). 

De VMT kent zogenaamde gecertificeerde leden, waaraan speciale en strengere eisen worden gesteld, en leden. Patrick Scheer behoort tot de gecertificeerde leden

Manueel Therapeuten worden regelmatig getoetst. De gecertificeerde leden die voldoen aan de toetsingseisen van de vereniging zijn opgenomen in het register van de VMT.
Alle leden van de VMT zijn verplicht nascholingen te volgen; eveneens zijn zij onderworpen aan een klachtenregeling.

Klachtenregeling

Natuurlijk zal de Manueel Therapeut er alles aan doen om het contact en de behandeling zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat je een klacht hebt over de behandeling of dat je ontevreden bent over de manier waarop de therapeut met je omgaat. Dan is het goed om je klacht kenbaar te maken. Dat doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor de Manueel Therapeut, de andere patiënten en voor de kwaliteit van de Manuele Therapie E.S.®. 

Ga in gesprek

De eerste stap is het gesprek met hem of haar aangaan. Indien je dit wat lastig vindt, kun je bijvoorbeeld je klacht kenbaar maken bij één van de andere therapeuten binnen de praktijk of een e-mail sturen naar info@blomtherapeuten.nl

Waar kun je terecht met je klacht? 

Indien het gesprek tussen jou en de Manueel Therapeut niet het gewenste effect oplevert, kun je, uitsluitend schriftelijk, wenden tot de klachtenfunctionaris Manuele Therapie E.S.® mw. mr. Iris Bowles. Indien noodzakelijk wordt de  klacht in behandeling genomen door de klachtencommissie Manuele Therapie E.S.®. Naast een onafhankelijke Klachtenfunctionaris en een Klachtencommissie is de Vereniginng van Manueel Therapeuten (VMT) aangesloten bij een erkende Geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil (erkend door VWS in het kader van de WKKGZ per 01-01-2017. De vereniging sluit daarbij aan op alle wettelijke kaders en verplichtingen in de Zorg. 

De klachtenprocedure is uitsluitend van toepassing op de in het Register Vereniging van Manueel Therapeuten opgenomen Manueel Therapeuten. 

Klachten over de vergoedingsregeling

Als je klachten hebt over de vergoedingsregeling voor behandelingen Manuele Therapie E.S. die je zorgverzekeraar hanteert, dan kun je dit uitsluitend met je zorgverzekeraar bespreken. De verwijzend arts en/ of Manueel Therapeut kunnen geen invloed uitoefenen op de vergoedingsregeling of op de hoogte daarvan. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om Klachten over je zorgverzekeraar te deponeren bij de:

Ombudsman Zorgverzekeringen

Postbus 93560

2509 AN Den Haag 

tel: 070-3338999

info@skgz.nl

 

Voor een afspraak bel je:  023 - 531 42 10   of mail ons.

 

 

Online afspraak maken

Maak eenvoudig en snel online een afspraak.

U kunt ook gewoon bellen of email sturen.

Maak afspraak
Kosten en vergoedingen
Hoe ziet behandeling eruit
Uitgangspunten manuele therapie E.S.
Kwaliteit
Wat zeggen de patiënten
Klachtenregeling

Wat zeggen de cliënten?