Kinderfysiotherapie Haarlem

Kind en ontwikkeling

Kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek door te bewegen en te spelen. Kinderen leren ook door ervaring, vooral wanneer iets leuk is. Soms is er bij kinderen sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Bijvoorbeeld door een aandoening aan het zenuwstelsel, organen of het houdings- en bewegingsapparaat. Wanneer hier sprake van is kan een kind te weinig ervaring opdoet op het gebied van motoriek. Zij hebben dan ook meer hulp en oefening nodig om bepaalde vaardigheden aan te leren.

De kinderfysiotherapeut kan deze kinderen ondersteunen bij het aanleren van deze vaardigheden en zo handvaten bieden voor de verdere ontwikkeling. Als kinderfysiotherapeut probeer je door het kind te stimuleren, het bewegen leuk en uitdagend te maken. Als kinderfysiotherapeut observeer, onderzoek en behandel je kinderen, maar ondersteund ook de ouders door middel van voorlichting en advies.

Zorgverzekeraar

Er worden per jaar 18 behandelingen kinderfysiotherapie vergoed door de zorgverzekeraar uit het basispakket bij kinderen tot 18 jaar. Met een aanvullende verzekering kan het aantal behandelingen hoger liggen. Bij een chronische aandoening (denk aan motorische ontwikkelingsachterstand of bijvoorbeeld syndroom van Down) komen er meerde behandelingen uit de basisverzekering in voor vergoeding in aanmerking.

De kinderfysiotherapeut

Bij de intake worden de hulpvraag en het doel van de behandeling besproken. De kinderfysiotherapeut in de parktijk in Haarlem observeert en onderzoekt het kind om zo een compleet beeld te krijgen van het motorische niveau van het kind. Dit wordt met de ouders/verzorgers besproken (en eventuele verwijzer) en zo zal er hier vanuit een behandelplan opgesteld worden. De behadeling zal gericht zijn om de motorische en zintuigelijke ontwikkeling van het kind. Hierin is de hulpvraag leidend. Waar nodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met andere behandelaars of begeleiders.

Voorbeelden van indicaties bij het jonge kind:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Voorkeurshouding baby
 • Prematuur en/of dysmatuur geboren kinderen
 • Huilbaby
 • Cerebrale parese
 • Tenenloper/billenschuiver: afwijkend looppatroon
 • Plexus brachialis
 • Spina Bifida
 • Hart- en longafwijkingen
 • Orthopedische en/of aangeboren afwijkingen
 • Lage of hoge spierspanning
 • Opvallende motoriek: slap, houterig, hyperactief, angstig

Voorbeelden van indicaties bij het oudere kind:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Schrijfproblemen
 • Psycho-motorische retardatie
 • Jeugdreuma
 • Opvallende motoriek
 • Houdingsproblemen
 • Orthopedische problemen
 • Cerebrale parese

 

Kinderfysio-therapie

Kinderfysio 

fysiotherapie-voor-kinderen  

 

 

Je bent van harte welkom in de praktijk in Haarlem.

Bel:  023 - 531 42 10 of mail: info@blomtherapeuten.nl 

Online een afspraak maken kan ook. Heb je nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, kies dan voor het kopje inschrijven.

 

Jessie-Nooijen-2  

 

Blom Therapeuten - Kinderfysiotherapie Haarlem