Klachtenregeling Manuele Therapie

Natuurlijk zal de Manueel Therapeut er alles aan doen om het contact en de behandeling zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat je een klacht hebt over de behandeling of dat je ontevreden bent over de manier waarop de therapeut met je omgaat. Dan is het goed om je klacht kenbaar te maken. Dat doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor de Manueel Therapeut, de andere patiënten en voor de kwaliteit van de Manuele Therapie E.S.®. 

Ga in gesprek

De eerste stap is het gesprek met hem of haar aangaan. Indien je dit wat lastig vindt, kun je bijvoorbeeld je klacht kenbaar maken bij één van de andere therapeuten binnen de praktijk of een e-mail sturen naar info@blomtherapeuten.nl

Waar kun je terecht met je klacht? 

Indien het gesprek tussen jou en de Manueel Therapeut niet het gewenste effect oplevert, kun je, uitsluitend schriftelijk, wenden tot de klachtenfunctionaris Manuele Therapie E.S.® mw. mr. Iris Bowles. Indien noodzakelijk wordt de  klacht in behandeling genomen door de klachtencommissie Manuele Therapie E.S.®. Naast een onafhankelijke klachtenfunctionaris en een klachtencommissie is de Vereniginng van Manueel Therapeuten (VMT) aangesloten bij een erkende Geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil (erkend door VWS in het kader van de WKKGZ per 01-01-2017. De vereniging sluit daarbij aan op alle wettelijke kaders en verplichtingen in de Zorg. 

De klachtenprocedure is uitsluitend van toepassing op de in het Register Vereniging van Manueel Therapeuten opgenomen Manueel Therapeuten. 

Klachten over de vergoedingsregeling

Als je klachten hebt over de vergoedingsregeling voor behandelingen Manuele Therapie E.S. die je zorgverzekeraar hanteert, dan kun je dit uitsluitend met je zorgverzekeraar bespreken. De verwijzend arts en/ of Manueel Therapeut kunnen geen invloed uitoefenen op de vergoedingsregeling of op de hoogte daarvan. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om Klachten over je zorgverzekeraar te deponeren bij de:

Ombudsman Zorgverzekeringen

Postbus 93560

2509 AN Den Haag 

tel: 070-33 38 999

info@skgz.nl

 

<<< Terug naar Manuele Therapie