Site info

Via deze site willen wij onze service verder optimaliseren. U kunt hier informatie vinden over de praktijk, over onze therapie mogelijkheden en over andere zaken die van belang kunnen zijn.

Uitsluiting aansprakelijkheid.

De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Toch wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen of nalaten van handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.

Deze website is niet bedoeld om persoonlijke (para)medische adviezen te geven en vervangt in geen geval een behandeling of consult.

Als u vragen heeft neem dan contact op met de praktijk.