• Zijlweg 60
  • 2013 DK
  • Haarlem
  • 023 - 531 42 10
  • 14225358069blom-tarieven.jpg

tarieven

 

Tarieven Manuele Therapie

 

Eerste consult                                                                                                  €   33,00

(Dit zijn éénmalige kosten, voor een intake gesprek en uitgebreid onderzoek,
die in rekening worden gebracht wanneer u nog niet eerder manuele therapie
in onze praktijk hebt gehad en uitsluitend in combinatie met een behandeling).

 

Behandeling                                                                               €   98,00
 

 

Eénmalig onderzoek, consult, second opinion met schriftelijke rapportage    €   73,00

  

Declaratie verloopt volgens restitutie, d.w.z. dat alle patiënten zelf een factuur
ontvangen voor de behandelingen. Deze gelieve u ook zelf aan de praktijk te betalen.
De factuur kunt u insturen naar uw ziektekostenverzekering die het bedrag dat wordt
vergoed op úw rekening terugstort. De hoogte van de vergoeding is per maatschappij
verschillend en afhankelijk van de soort polis die is afgesloten.

U doet er goed aan van te voren uw polis te raadplegen.
Manuele Therapie zoals die in deze praktijk wordt toegepast, vindt u in de polis vaak
terug onder bv. "Beweegzorg" of bij "Alternatieve geneeswijzen/- therapieën".
Het valt niet onder de fysiotherapie regeling! 

Op de site van de Patiëntenvereniging Manuele Therapie vindt u een overzicht van
zorgverzekeraars die tot nu toe bekend hebben gemaakt of zij de behandeling
geheel of gedeeltelijk vergoeden.

De gereserveerde tijd voor een behandeling is 24 uur.
Behandelingen die vóór die tijd worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht.

 

De voor u gereserveerde tijd, zowel voor fysiotherapie als voor manuele therapie, wordt volledig besteed aan uw behandeling. Alle bijkomende werkzaamheden die buiten de reguliere behandeltijd vallen, zoals uitwerken van uw behandeldossier, verslaglegging, administratieve handelingen, overleg met uw behandelend arts e.d., zijn ook inbegrepen in onze tarieven.

 

Tarieven Fysiotherapie

 

Reguliere behandeling   €   35,00
Eénmalig uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek €   58,00
Lange zitting fysiotherapie voor meervoudige zorgvragen           €   50,00
Intake, screening en onderzoek €   50,00
Intake en onderzoek na verwijzing €   45,00
Toeslag behandeling aan huis €   18,00
Eenvoudige korte rapporten fysiotherapie €   40,00
Meer gecompliceerde rapporten fysiotherapie €   65,00
Inrichtingstoeslag €   12,00
Telefonisch consult €   15,00 
Niet nagekomen afspraak 75 % van het tarief  

 

Bovenstaande tarieven gelden wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of wanneer wij geen contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar.
In die gevallen worden de kosten bij u in rekening gebracht.

Bent u wel verzekerd voor fysiotherapie? Dan kunnen wij de kosten van de behandelingen die binnen de verzekering vallen rechtsreeks declareren bij de verzekeringsmaatschappij. U hoeft zelf niets bij te betalen.

Het is mogelijk dat u een pakket heeft waarin een maximaal aantal behandelingen wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.
Als u méér behandelingen wilt dan de verzekeraar vergoedt, dan is dat in dat geval voor uw eigen rekening. Raadpleeg dus uw polisvoorwaarden!

De gereserveerde tijd voor een behandeling is 24 uur.
Behandelingen die vóór die tijd worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht.

 

U bent van harte welkom voor een consult in onze praktijk in Haarlem aan de zijlweg.

Voor een afspraak belt u:  023 - 531 42 10   of mail ons.

vmt