Uitgangspunten Manuele Therapie

Het lichaam is asymmetrisch van vorm en ieder mens is herkenbaar aan zijn bouw en heeft zijn eigen manier van bewegen. Zodoende heeft ook iedereen zijn eigen individuele bewegingspatroon. Bewegen vindt plaats in de gewrichten. Spieren zorgen wel voor de beweging, maar dat zegt niets over de uitvoering van de bewegingen. Dat is namelijk afhankelijk van de vorm van de gewrichten. 

De vorm en functie van een gewricht zijn aan elkaar gekoppeld en zullen elkaar ook beïnvloeden: mede door het bewegen wordt de vorm bepaald die onze gewrichten krijgen en door de ontstane vorm hebben we voorkeursbewegingen. Deze voorkeursbewegingen kunnen voor iedereen verschillen. Doet u de armen maar eens over elkaar. Doet u dit links over rechts of juist rechts over links? Vergelijk dit maar eens met anderen. Gegarandeerd dat je mensen tegenkomt die het andersom doen dan jij. 

Door verschillende oorzaken kan het bewegingspatroon verstoord raken. Wanneer deze verstoring groot of langdurig is, ontstaat er een zogeheten functiestoring. Dat wil zeggen dat een gewricht niet meer adequaat reageert op een gevraagde functie of beweging. Makkelijker gezegd: de gewrichten werken onderling niet meer goed samen. Deze functiestoring kan weer leiden tot pijn of een bewegingsbeperking. 

De Manuele Therapie richt zich op het verbeteren van de gewrichtsbewegingen, zodat de functiestoringen worden opgeheven en de klachten verdwijnen. Het lichaam beweegt dan weer in zijn eigen voorkeurspatroon. 

Tijdens het bewegen vormen spieren, banden, gewrichten en bijvoorbeeld zenuwen een eenheid en functioneren dan ook als zodanig. Dat is ook één van de redenen waarom er binnen de Manuele Therapie E.S. het hele lichaam wordt behandeld en niet alleen op de plek waar men de pijn ervaart. Een andere reden is dat de klachten vaak niet aan één locatie zijn te koppelen. Het kan namelijk zo zijn dat de oorzaak van de klacht zich op een andere plek bevindt als waar het zich uit. 

 

Voor een afspraak bel je:  023 - 531 42 10   of mail ons.

 

 

<<< Terug naar Manuele Therapie