Nieuws

 

 

Op deze pagina verschijnen nieuwsfeiten of wetenswaardigheden betreffende onze praktijk, ons vak of de gezondheidszorg in het algemeen.

 

PENSIOEN
Anneke Blom - du Croix (officemanager) en Hugo Blom (Manueel Therapeut) zijn, na bijna 45 jaar in de praktijk werkzaam te zijn geweest, met ingang van 1 augustus 2020 met pensioen. De praktijk wordt voortgezet door Marcel Bekema, Ron Klaver (Fysiotherapeuten) en Patrick Scheer (Manueel Therapeut). Saskia Cammarota blijft als haptotherapeut aan de praktijk verbonden.

 

FYSIOTHERAPEUT Max Baatsen zal onze praktijk per 1 november 2019 verlaten.Max krijgt de gelegenheid om de praktijk in Amsterdam waar hij, naast zijn werk bij ons, al meer dan 12 jaar werkzaam is, over te nemen. Hoewel wij zijn vertrek enorm betreuren, begrijpen wij zijn keus. Wij wensen Max alle succes bij deze nieuwe uitdaging en danken hem voor zijn deskundige inzet voor onze praktijk.

Tegelijkertijd verheugen wij ons om zijn opvolger Ron Klaver per 1 november 2019 te kunnen verwelkomen.
Ron is een breed geörienteerde fysiotherapeut en gespecialiseerd in het behandelen van knieklachten. Hij heeft veel ervaring met sportrevalidatie en is tot vorig jaar als fysiotherapeut verbonden geweest aan het jeugdteam van Ajax.

 

BLOMTHERAPEUTEN IS EEN SAMENWERKING AANGEGAAN MET HAPTOTHERAPEUT SASKIA CAMMAROTA.
Met ingang van september 2019 houdt Saskia Cammarota, haptotherapeut, spreekuur in onze praktijk. Voor afspraken gelieve u rechtstreeks contact met haar op te nemen: 06-19626044. Website: www.haptohaarlem.nl

 

 

MAANDAGAVONDSPREEKUUR VERLENGD.

In verband met toegenomen drukte is het maandagavondspreekuur van Manueel Therapeut Patrick Scheer met ingang van maart 2019 verlengd tot 22.00 uur.

 

 

 

BLOMTHERAPEUTEN heeft in 2019 opnieuw een curus gevolgd voor schouderproblematiek.

Recent is opnieuw een cursus over schouderklachten en de behandeling daarvan gevolgd. Hierdoorkan de praktijk zich aansluiten bij het zogenaamde schoudernetwerk. D.m.v. centraal gestuurde scholing wordt vanuit dit netwerk getracht de up to date kennis en vaardigheden over te brengen. Dit maakt het eveneens mogelijk om vanuit de regio een goede samenwerking te laten plaatsvinden, vanwege het gelijk gebrachte niveau.

 

 

Patiënten waarderen BLOMTHERAPEUTEN met een 8,8 ! 
De praktijk heeft op 20 maart 2019 het certificaat 'Praktijk met Zorg' ontvangen. In 2018 hebben 139 patiënten de praktijk beoordeeld op informatievoorziening, bejegening, participatie & therapietrouw en ervaren behandelkwaliteit. Zij gaven de praktijk een 8,8. De resultaten komen uit een wetenschappelijk -CQ-index- onderzoek dat onafhankelijk is uitgevoerd door Fysio Prestatie Monitor van Qualizorg BV.

 

 

 

Nascholing. Recent (2018) is in 'Nieuw Unicum' de scholing ´multidisciplinaire behandeling van de gevolgen van MS - van beperkingen naar mogelijkheden gevolgd. Nieuw Unicum is het expertisecentrum voor multiple sclerose (MS). In de nascholing werd veel aandacht besteed aan spasticiteit, pijn, vermoeidheid en verliesverwerking. Tevens is een verkorte opleiding gevolgd m.b.t. wetenschappelijk onderbouwde orthomoleculaire voeding.

 

 

 

BLOMTHERAPEUTEN  VERDER GESPECIALISEERD IN SCHOUDERPROBLEMATIEK.

Recent is de cursus ´fysiotherapie bij rotatorcuff tendinopathie´ gevolgd. Dit is een aandoening van pezen rond het schoudergewricht.
De aanbevelingen voor het therapeutisch proces is oefentherapie met als doel de bewegingsfunctie (proprioceptie en spiercontrole) en de spierfunctie (spieruithoudingsvermogen en -kracht) van verzwakte rotatorcuffspieren en scapula (schouderblad)stabilisatoren te vergroten.
De spierlengte van verkort spierweefsel moet genormaliseerd worden door middel van stretch- en rekoefeningen. Op dit moment is er onvoldoende evidentie vóór of tégen het toepassen van excentrisch uitgevoerde krachttraining bij tendinopathie van de rotatorcuff pezen. (okt. 2017).

 

 

BLOMTHERAPEUTEN heeft in 2017 een pijncurus gevolg bij stichting ITON in Haarlem.

ITON is een expertisecentrum dat valt onder de faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Oprichter van het ITON is Dr. Ben van Cranenburgh, neurowetenschapper. Van Cranenburgh is auteur van het boek 'Pijn, waarom?'.

Pijn is een zorgwekkende ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging, en met sensorische (gevoels), emotionele, cognitieve en sociale componenten.

 

Pijn is de meest voorkomende, maar minst begrepen klacht die een mens kan hebben. Mensen met chronische pijn worden vaak niet serieus genomen en kunnen een verkeerde of schadelijke behandeling krijgen. In de cursus kwam aan de orde hoe een combinatie van lichamelijke, neurologische, psychologische en sociale factoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan van chronische pijn. Diezelfde factoren kunnen op hun beurt weer worden ingezet bij de aanpak van chronische pijn.

 

Nieuwe inzichten in de neurowetenschappen laten zien dat ons pijnsysteem flexibel is. Dit nieuwe gedachtengoed opent een duidelijk breder repertoire aan manieren om pijn aan te pakken dan voorheen. De rode draad daarbij is de overtuiging dat iemand met chronische pijn zoveel en zo lang mogelijk zelf de regie over het hersteltraject moet houden.

 

 

 

BLOMTHERAPEUTEN heeft in het voorjaar 2017 een nascholing gevolgd over hoofdpijnklachten in relatie tot nekpijn.

Bij hoofdpijnklachten is een zorgvuldige medische screening van groot belang om een goede indicatie voor fysiotherapie en/of Manuele Therapie te kunnen bepalen, met name om de relatie tussen de nekklachten en de hoofdpijn nader te onderzoeken. Het aantal bestaande hoofdpijnpatronen is groot.

De volgende vormen van hoofdpijn zijn aan de orde gekomen: spanningshoofdpijn (tension headache), migraine, clusterhoofdpijnen, fasciale/neurologische hoofdpijnbeelden, aangezichtshoofdpijn en pijn in achterhoofd en nek.

De daarbij behorende nekklachten kunnen o.a zijn: pijn, verhoogde spierspanning en beweegbeperkingen.

 

Positieve effecten op de beïnvloeding van hoofdpijn en nekklachten zijn: een goede houding (werk!), een goede algehele basisconditie, voldoende souplesse van de gewrichten van de bovenrug, nek- en schouderregio en ontspannen nek-schouderspieren. Bij al deze effecten kan fysiotherapie en/of Manuele Therapie een heel goede bijdrage leveren aan een zo voorspoedig mogelijk herstel.

 

  

 

Nekpijn

In de nieuwe praktijkrichtlijn ´nekpijn´, uitgegeven door het KNGF, wordt gewezen op een nekpijnboekje. De online versie van het boekje `Wat u moet weten over nekpijn` kunt u downloaden om na te lezen op uw tablet of computer (www.nekpijn-info.nl)  In dit boekje vindt u informatie over nekpijn, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. U krijgt tips om zo snel mogelijk van de pijn af te komen.

 

De nieuwe zorgvergelijker 2017 van de Consumentenbond is weer online.

Vanaf maandag 21 november 2016 kunt u heel gemakkelijk de zorgverzekeraars met elkaar vergelijken. Wat zijn de veranderingen, zowel in het basispakket als in de aanvullende verzekering? Welk eigen risico kunt u het beste kiezen?

Ga naar: https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/vergelijker

 

 

'Lichamelijke activiteit neemt niet toe na heupoperatie'

Mensen die een heupoperatie ondergaan omdat ze last hebben van pijn bij activiteiten en hopen meer te kunnen bewegen na de operatie, veranderen vrijwel niets in hun bewegingspatroon na de operatie.

 De patiënten ervoeren allemaal pijn bij het bewegen, waardoor ze mogelijkheden zagen meer te gaan bewegen als die pijn verdwenen was. De onderzoekers keken naar de toename in de tijd waarin mensen wandelden, sneller liepen, fietsen en trap liepen. Zij kwamen er achter dat dit amper toenam na de vervanging van de heup.

"De voordelen van regelmatig bewegen na een heupoperatie zijn bekend, maar toch bewegen mensen weinig. Doktoren zouden patiënten meer moeten aanmoedigen in beweging te komen", aldus Tom Withers, hoofdonderzoeker in Clinical Rehabilitation. (okt. 2016)

 

 

BLOMTHERAPEUTEN heeft in september 2016 het Symposium 'Er komt een sporter bij de fysiotherapeut' bezocht.

Op dit symposium werden de nieuwste inzichten op gebied van behandeling van Hamstringblessures, Jumper's Knee en Shin Splint besproken.

Zo is er o.a. bewezen dat het toepassen van het Nordic Hamstring Excercises protocol tijdens de reguliere training leidt tot 3-4 maal minder kans op het ontstaan van hamstringblessures, maar geen effect heeft op de herstelduur er van. (The American Journal of Sports Medicine)

lees hier meer..

 

 

 

 

 

Driedubbel feest bij BLOMTHERAPEUTEN: 12 januari 2016 zijn namelijk Anneke Blom - du Croix en Hugo Blom beide 40 jaar werkzaam in onze praktijk en daarnaast bestaan wij als praktijk dus ook 40 jaar!

 

 

 

 

 

Het eigen risico 2016
Het eigen risico in de zorg is per 1 januari 2016 vastgesteld op € 385,- Mensen met een laag inkomen en bepaalde groepen chronisch zieken krijgen als compensatie extra zorgtoeslag.
Het verplicht eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Huisarts, kraamzorg, verloskundige zorg tellen niet mee voor het verplichte eigen risico.
Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan betaalt u geen eigen risico.
Omdat de Manuele Therapie die in onze praktijk gedaan wordt ook uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, komen deze kosten evenmin ten laste van het eigen risico.

 

   

Knal bij vingerkraken komt van plotselinge holte in gewricht.
De luide knak bij het vingerkraken wordt veroorzaakt door het ontstaan van een 'lege ruimte' in de gewrichtsspleet en niet als die ruimte implodeert (ineenklapt). Het is de holtevorming die hoorbeer is, niet de implosie (het ineenklappen van die ruimte). Met filmpjes van MRI-opnamen hebben Canadese onderzoekers een oud vraagstuk opgelost. Zij publiceerden er onlangs over in PLOS ONE. Dat de knal door holtevorming ontstaat was al de conclusie van het eerste gedegen onderzoek naar het kraken van gewrichten in 1947.
De Britse artsen Roston en Haines trokken met toenemende kracht aan vingers, maakten röntgenfoto's van het gewricht tussen vinger en middenhandsbeentjes, en beschreven het plostelinge uit elkaar gaan van botjes en hoeveel kracht (gewicht van 7 kg.) er nodig was om het knakkende geluid te laten ontstaan. In 1971 werd die holteknaktheorie onderuit gehaald door Britse collega's. Bij scheepsschroeven die krachtig door het water draaien, ontstaan belletjes door onderdruk. Die imploderen met donderend geraas en veroorzaken schade aan de schroef. De nieuwe theorie was toen dat deze cavitatie ook gebeurt in knakkende vingergewrichten. MRI laat nu veel duidelijker dan röntgen zien wat er in de gewrichtsruimte gebeurt. De lege ruimte in het gewricht blijft lang na de knak bestaan. (April 2015)
 

Fysiotherapeute Ingrid van Alten 25 jaar in onze praktijk!!
Vrijdag 13 maart 2015 was de praktijk vanaf 15.00u. gesloten. Toen vierden we een feestje, want onze fysiotherapeute Ingrid van Alten is 25 jaar in de praktijk werkzaam!

  

Manuele Therapie helpt bij hoofdpijn
Manuele Therapie werkt goed bij chronische spierspanningshoofdpijn. Niet alleen de frequentie van hoofdpijn neemt af maar ook verbetert het dagelijks functioneren van deze patiënten en treedt minder arbeidsverzuim op. Tot deze conclusie komt Manueel Therapeut René Castien. Hij promoveert op het onderwerp aan het VU Medisch Centrum. Ongeveer 3 procent van de mensen lijdt aan chronische spierspanningshoofdpijn. Als je meer dan vijftien dagen per maand hoofdpijn hebt, belemmert dit je dagelijks functioneren. Daarbij leidt het ook tot een verminderde arbeidsprestatie, dus een effectieve behandeling is nodig. Medicatie, fysiotherapie, stressmanagement en acupunctuur zijn voor deze vorm van hoofdpijn niet effectief gebleken. Onderzoek van de laatste jaren laat zien dat spieren en gewrichten een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en onderhouden van chronische hoofdpijn. Castien richtte zich met zijn onderzoek op Manueel Therapeutische behandelingen van de nek. Hij vergeleek deze behandeling met de gebruikelijke zorg door de huisarts. Effect Zowel direct na de behandeling als na een half jaar was de Manuele Therapie effectief bij chronische hoofdpijnklachten. Niet alleen het aantal hoofdpijndagen daalde, maar ook het dagelijks functioneren verbeterede. Het positieve effect van de Manuele Therapie komt vooral voort uit een toename van spierkracht van de nekspieren.
Bron: Nu.nl, juni 2014

 

Nieuwe fysiotherapeut bij BLOMTHERAPEUTEN
Met ingang van 26 mei 2014 is Tim Koek als fysiotherapeut ons team komen versterken. Tim Koek heeft fysiotherapie gestudeerd in Leiden. Hij heeft zich verder gespecialiseerd in de Bowen Therapie, een behandeling van het hele lichaam die aangrijpt op de fascies van het lichaam. Fascie is weefsel dat andere weefsels verbindt: organen, botten, bloedvaten, spieren enz. Daarnaast kunt u bij Tim terecht voor sportmassage en bikefitting. Hij neemt ook het avondspreekuur fysiotherapie voor zijn rekening.

 

Behandelingen Manuele Therapie en fysiotherapie na kantooruren.
Het is op beperkte schaal mogelijk om ná kantooruren behandeld te worden. Raadpleeg de pagina ´openingstijden´.

  

Praktijk beveiligd met videocamera's (10 maart 2012)
De entree en de wachtruimte van de praktijk zijn toegerust met bewakingscamera's. De beelden worden vastgelegd.

 

Grote scoliosecentra gaan samenwerken (11 juli 2011)
Het Wilhelmina Kinderziekenhuis, VU medisch centrum en de Sint Maartenskliniek gaan de zorg en behandeling van patiënten met scoliose op elkaar afstemmen. De drie ziekenhuizen behandelen samen de meeste jongvolwassenen met een zijdelingse verkromming van de wervelkolom. Door de samenwerking wordt de kennis en capaciteit in Nederland beter benut, waardoor de wachttijd voor de patiënt zoveel mogelijk wordt verkort.

De Vereniging van Scoliosepatiënten heeft in 2010 algemene kwaliteitscriteria opgesteld voor de behandeling van scoliose. Dit was mede aanleiding voor de drie centra om te kijken of de behandeling in de drie grootste scoliosecentra van ons land beter op elkaar afgestemd kon worden.

 

Samenwerking
De Sint Maartenskliniek in Nijmegen, VU medisch centrum in Amsterdam en het Wilhelmina Kinderziekenhuis (onderdeel van het UMC Utrecht) verwijzen patiënten naar elkaar door als dit nodig is vanuit de gevraagde expertise of nazorg. Eind 2010 hebben de Sint Maartenskliniek en VUmc een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Samen met het Wilhelmina Kinderziekenhuis hebben zij nu ook een gezamenlijk behandelprotocol opgesteld. Door de samenwerking wordt het ook makkelijker om wetenschappelijk onderzoek te doen naar scoliose op korte en lange termijn.

In de Sint Maartenskliniek worden jongeren met een scoliose zonder aanwijsbare oorzaak geopereerd die geen aanvullende medische problemen hebben. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis en VUMmc beschikken over een intensive care voor kinderen. Scolioseoperaties bij kinderen met meerdere medische problemen zullen daarom vooral daar worden uitgevoerd. De centra verwijzen de patiënten naar elkaar door om daarmee de wachttijd zoveel mogelijk te verkorten. Tijdig ingrijpen is van belang om de toenemende vergroeiing in de rug een halt toe te roepen.

 

Scoliose
Scoliose is een zijdelingse verkromming van de wervelkolom: de wervelkolom is krom en draait ook om zijn as. In Nederland zijn 60.000 scoliosepatiënten. Jaarlijks komen er ongeveer duizend nieuwe gevallen bij. Veelal zijn dat jongeren die tijdens de groei scoliose ontwikkelen. In tachtig procent van de gevallen is de oorzaak van de vergroeiing niet bekend. In de overige gevallen is vaak een onderliggende aandoening de oorzaak. Scoliose zorgt voor een bewegingsbeperking en mogelijk problemen met de ademhaling. Op latere leeftijd kan scoliose ook leiden tot pijn en vermoeidheid. Behandeling van scoliose hangt af van de leeftijd van de patiënt en de ernst van de bocht. Bij grotere bochten wordt vaak overgegaan tot een operatie waarbij de wervelkolom gecorrigeerd wordt. Bron: UMC Utrecht - via Nieuwsbank

 

Scoliose veilig en nauwkeurig in beeld met nieuwe scantechniek (7 juni 2011)
De mate van verkromming van de wervelkolom bij scoliose kan veilig en nauwkeurig in kaart worden gebracht met 3D-ultrageluid. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Dyah Dewi. Scoliose komt voor bij ongeveer 4 op de 100 personen. Als de vergroeiing niet wordt gecorrigeerd, kan dit onder meer leiden tot problemen aan hart en longen. Om de beste behandelmethode vast te stellen, is frequent scannen noodzakelijk. Nu worden daarvoor nog röntgenfoto's gebruikt, maar omdat röntgenstraling het risico op kanker vergroot, moet het aantal foto's beperkt blijven. Monitoring met ultrageluid, waarbij de patiënt niet aan gevaarlijke straling wordt blootgesteld, kan echter een uitstekend alternatief bieden, zo blijkt nu. Door meerdere scans met ultrageluid te maken en deze te combineren, ontstaat een gedetailleerd driedimensionaal beeld van de wervelkolom, laat Dyah Dewi zien. Ontbrekende informatie kan met digitale technieken worden aangevuld, toont ze aan. Ook ontwikkelde Dewi een bewerkingstechniek waarmee driedimensionale reconstructie aanzienlijk verbeterd worden, en een hulpmiddel voor de patiënt om bij scans de juiste houding aan te nemen, zodat scans goed met elkaar vergeleken kunnen worden en de progressie van de ziekte nauwkeurig in kaart kan worden gebracht.

Dyah Dewi (Indonesië, 1977) studeerde biomedische technologie en elektrotechniek te Bandung. Ze verrichtte haar promotieonderzoek aan de afdeling BioMedical Engineering van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen het Kolff Instituut. Het onderzoek werd mede gefinancierd door de Schlumberger Foundation en het Bernoulli fonds. Bron: Rijksuniversiteit Groningen - via Nieuwsbank

 

Depressie verergert klachten artritis. (18 maart 2011)
In het diagnostisch proces van knieartritis moeten artsen alert zijn op een depressie en die zo nodig behandelen. Een depressieve stoornis verergert namelijk artritisklachten, schrijven By Kim c.s. deze week in The Journal of Bone and Joint Surgery. Met behulp van radiografie kwantificeerden de onderzoekers bij 660 patiënten van 65 jaar of ouder de ernst van de artritis op een schaal van 0 tot 5 (0=geen symptomen, 5=duidelijke bewegingsbeperking, osteofytvorming en sclerose van het subchondrale bot). Tevens bepaalde een panel van vier neuropsychiaters door middel van een kort interview of er sprake was van een depressie. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat zowel een hoge radiologische score als de diagnose van een depressieve stoornis geassocieerd was met toegenomen beperkende artritisklachten. Patiënten met een radiografische score van 2 of 3 hadden 2,61 keer zo vaak last van de artritis als patiënten met een score van 0 of 1. Daarnaast stelden de onderzoekers vast dat patiënten met een depressie bijna zes keer zo vaak beperking door hun (milde) artritis ondervonden als patiënten zonder depressie.
Roselien Herderschee J Bone Joint Surg Am 2011; 93: 556-63, doi:10.2106/JBJS.I.01344

 

Nitroglycerine nieuwe optie bij osteoporose. (07 maart 2011)
Dagelijks smeren met nitroglycerinezalf verhoogt de botmineraaldichtheid en vermindert de botafbraak. Dat blijkt uit een studie in de Journal of the American Medical Association. De in deze studie gepubliceerde bevindingen wijzen erop dat nitroglycerine mogelijk een nieuw middel is tegen osteoporose. De meeste osteoporosemedicamenten verminderen de afbraak van het bot. Slechts één zeer duur middel – teriparatide – stimuleert de aanmaak van bot. Wetenschappers zoeken daarom naar een middel dat zowel de botaanmaak stimuleert als de botafbraak tegengaat en bij voorkeur ook nog goedkoop is. Nitroglycerine lijkt zo’n middel te zijn volgens de studie van Sophie Jamal en collega’s. Aan het onderzoek namen 243 postmenopauzale vrouwen zonder osteoporose deel. De helft van de groep smeerde gedurende 24 maanden dagelijks voor het slapen 15 mg nitroglycerinezalf op de bovenarm. De andere helft kreeg een zalf zonder werkzame stof. Na twee jaar was de botdichtheid in de nitroglycerinegroep significant toegenomen vergeleken met die in de placebogroep. In de lendenwervels was de toename 6,7%, in de heup 6,2% en in de dijbeenhals 7%. De vrouwen behandeld met nitroglycerine hadden wel aanzienlijk vaker hoofdpijn dan de vrouwen in de placebogroep, vooral in de eerste maand van de behandeling (35% tegenover 5%).
Bron: Pharmaceutisch weekblad

 

Nieuwe behandelmethode voor arthrose. (07-10-2010)
Arts en orthopeed in opleiding Femke Intema laat in haar proefschrift zien dat ontlasting van gewrichten kan leiden tot vermindering van arthrose (slijtage). Zij behandelde jonge patiënten met ernstige enkel- of kniearthrose enkele maanden met gewrichtsdistractie. Bij deze behandeling wordt het gewricht ontlast door een frame dat operatief rond het gewricht geplaatst wordt. Pinnen worden in het bot gezet en trekken met twee aluminium frames het gewricht van de knie iets uit elkaar. Dit blijft twee maanden vastzitten. Het resultaat van deze behandeling is sterke vermindering van klachten bij driekwart van de patiënten. Daarnaast blijken het gewrichtskraakbeen en het beschadigde bot te herstellen. Dergelijk weefselherstel werd tot op heden bij arthrose als onmogelijk verondersteld. Intema promoveerde op 7 oktober 2010 op dit onderzoek.

 

Calcium tegen botbreuk is slecht voor hart. 05-08-2010
Dagelijkse inname van een calciumtablet tegen botontkalking verhoogt de kans op een hartaanval met ongeveer 30 procent. En omdat calciumtabletten de kans op een botbreuk maar met 10 procent verlagen, is het meestal verstandiger te stoppen met calciumtabletten. Dat concludeerden de auteurs van een analyse waarvoor de gegevens werden samengevoegd van ongeveer 12.000 patiënten die drie tot vier jaar uit voorzorg calciumtabletten slikten. Het onderzoek is online gepubliceerd door de British Medical Journal. De onderzoekers denken dat calciumsupplementen meer hartziekten geven doordat er steeds een forse dosis calcium in het bloed komt dat zich af kan zetten op beschadigde vaatwanden. Calcium in de voeding zou dat effect niet hebben doordat het geleidelijker beschikbaar komt. 

 

kwaliteitsbewaking en bevordering 
In het kader van kwaliteitsbewaking en bevordering heeft de praktijk in april 2009 een visitatie ondergaan. De commissie heeft een positief oordeel over de praktijk uitgesproken.

 

De effecten van Manuele Therapie
Voor de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van Manuele Therapie, kunt u kijken op de site van de VMT www.manueeltherapeuten.nl onderaan op de pagina Manuele Therapie.